Smartare ögonmedicinering via linser

Ögonläkare har länge efterlyst något som kan ersätta de ineffektiva ögondropparna som medicineringsform för ögonsjukdomar. Nu har forskare vid universitetet i Gainesville i Florida lyckats kapsla in ögonmedicin i vanliga kontaktlinser.
Inte mer än tio till femton procent av ögondropparna går verkligen in i ögat, resten sugs upp och går ut i blodet. Detta kan i värsta fall ge allvarliga biverkningar, så den nya tekniken med kontaktlinser välkomnas av ögonläkare. - Medicinen går ju direkt dit där den är tänkt att verka, säger Albert Alm, professor vid Uppsala Univserstitet. Tekniken att använda kontaktlinser som portionerar ut medicin, som tagits fram vid universitetet i Gainesville i Florida, har ännu inte testats på människor och skulle kunna bli dyr men svenska experter tycker alltså att principen att använda linser är intressant. Den nya tekniken innebär att kontaktlinsen ger ifrån sig medicin jämnt och koncentrerat till ögat under en längre tid. Enligt forskarna ska linsen avge lika mycket medicin första minuten som den sista i upp till två veckor. Kontrollen uppnås genom att medicinen kapslas in i mycket små så kallade nanopartiklar som i sin tur packas in i linsens plast när den tillverkas. Partiklarna frigörs sedan lite i taget när linsen väl har placerats på ögat, och tack vare själva linsen hålls också medicinen kvar på ögat. Nanopartiklarna är också så små att de inte stör linsens optiska kvalitet. - Du får alltså en lins som korrigerar synfel samtidigt som den innehåller medicin, vilket ju är mycket charmant, säger Rudolph Hahnenberger, ögonläkare på Medocular ögonklinik i Uppsala. Tekniken skulle framförallt kunna ge bättre behandlingseffekt vid bakterieinfektioner och allergier i ögat där en lång och kontinuerlig närvaro av läkemedel är särskilt viktig.