Stopp för personliga utsläppsrätter

Ännu är det inte dags för britterna att kunna handla med sina koldioxidutsläpp. 

Sedan en tid tillbaka har det i Storbritannien funnits planer på att sjösätta ett system där varje individ skulle kunna handla med personliga utsläppsrätter. En individ som orsakar lite koldioxidutsläpp skulle kunna sälja sina rättigheter till någon som orsakar mer utsläpp.

Nu meddelar dock den brittiska regeringen att man tills vidare lägger de här planerna på is. Preliminära undersökningar har visat att systemet blir alldeles för dyrt och allmänheten är ännu inte mogen för att börja handla med egna utsläppsrätter, meddelar man.

Däremot tror den brittiska regeringen att personliga utsläppsrätter kan bli aktuellt längre fram i tiden.