Oklart hur gifter påverkar våra sjöar

Nya kemikalier med okända effekter sprids i hög takt i svenska vatten. Det framkommer i en ny kartläggning av hur mycket vi egentligen vet om miljögifters effekt på djur i vattenmiljöer.

– Det är mycket som har blivit bättre, men det gäller att inte slå sig till ro och tro att allt är löst. Det gäller att hela tiden ha koll på nya ämnen och försöka utreda vad de har för effekter, säger Björn Brunström, professor i ekotoxikologi vid Uppsala universitet, en av forskarna bakom kartläggningen.

Rapporten har sammanställts på regeringens och Naturvårdsverkets uppdrag för att identifiera miljögifter som det saknas kunskap om.

Oklart vad nanopartiklar kan orsaka
Nya ämnen som diskuteras i rapporten är nanopartiklar, små partiklar som tar sig in i djur och växter utan att man riktigt vet vad de får för effekt där. De här ämnena spås en kraftig ökning, vilket skulle kunna innebära problem. Dock är kunskapen om vilka problem det kan bli mycket bristfällig.

Ett annat problem som nämns i rapporten är perflourerade ämnen. De är inte helt nya, men visar inte på den nedgång som man hade kunnat förvänta sig. Istället ökar de i naturen på ett alarmerande sätt. Perfluorerade föreningar finns bland annat i rengöringsmedel och brandsläckningsskum. De är stabila och kan finnas kvar oförändrade i naturen under mycket lång tid.

Några ljusglimtar
Det finns dock ljusglimtar i rapporten som gör Björn Brunström hoppfull inför framtiden.

– Det välkända organiska miljögifterna PCB och DDT har sedan början av 70-talet minskat med 90 och 95 procent. Det åtgärder man vidtagit har haft en positiv effekt.

Gabriella Björk
gabriella.bjork@sr.se