Inte synd om humanister

Det är för många som vill forska inom humaniora. Det menar Lars Geschwind vid forskningsinstitutet SISTER, Institutet för studier av utbildning och forskning, som granskat den svenska humanistiska forskningens villkor och framtid.

Sedan några år tillbaka minskar anslagen till de humanistiska ämnena vid universiteten, och många hävdar att humanioran idag befinner sig i kris. Men Lars Geschwind håller inte med.

– Det finns väldigt många som kanske borde se sig om efter ett annat jobb, och få de signalerna också från institutionen, säger han.

Humaniora populärt
Frågan är om det är anslagen som är för små, eller om det kanske är kostymen som är för stor. Enligt Lars Geschwind utmärker sig humanisterna genom sin ovilja att söka sig utanför universiteten, trots att det finns en arbetsmarknad för humanisterna där ute.

En annan sak som utmärker humanioran är att den i jämförelse med många andra ämnesområden är så utbildningsorienterad. Det är populärt bland studenterna att läsa kurser i humaniora, men det finns, relativt sett, inte lika mycket forskningsanslag som inom till exempel medicin eller teknik.

Många doktorander
Av de som ändå forskar utgör doktoranderna en stor grupp, mer än en tredjedel, vilket också är lite speciellt för just humanioran. Då ska man också komma ihåg att doktorsavhandlingen egentligen är en övnings- eller utbildningsuppgift.

För den som vill fortsätta forska efter doktorsavhandlingen väntar en tuff konkurrens om forskningsmedel, och när det gäller till exempel professorerna är det väldigt olika villkor för hur mycket tid de har att forska, mellan 0 och 75 procent.

Ingen kris
Att humanioran dock skulle befinna sig i kris, eller att det skulle vara särskilt synd om just humanisterna, det håller inte Lars Geschwind med om.

– Att konkurrensen skulle vara stenhård på ett område som inte har oändligt med resurser, det borde vara uppenbart för folk, tycker jag i alla fall, säger han.

Urban Björstadius
urban.bjorstadius@prata.nu