Tonårshjärnor minns drogmiljöer bättre än vuxna

Nu kommer forskning som kan förklara varför unga fastnar lättare för droger än vuxna. En ung hjärna har mycket starkare minnen av allt som finns runt omkring, allt som de associerar till drogen, än en vuxen hjärna.

Det kan vara den unga hjärnans förmåga att lära in nya saker som också gör dem mer mottagliga för nya droger. Det visar åtminstone försök på råttor som fick kokain, försök där man jämförde unga råttor som motsvarade tonåringar med vuxna råttor.

Starka drogupplevelser
Råttorna föredrog miljöer där de fått kokain och för de unga råttorna tog det nästan dubbelt så lång tid att vänja sig av med drogen, som för de vuxna. Och en förklaring är att den unga hjärnan kopplar ihop sånt som de associerar till drogen mycket starkare än den vuxna hjärnan, förklarar Heather Brenhouse från Harvard Medical School i USA.
--Det verkar som ungdomar generellt har mer starka associationer mellan en drogupplevelse och de signaler runt omkring som har att göra med drogupplevelsen, säger hon.

Nya behandlingsmetoder för tonåringar
Att det är svårare att få avvänjningsprogram att fungera på unga är välkänt. Men kanske kan kunskap om att deras drogminnen också fungerar annorlunda leda till att man tar fram speciella avvänjningskurer för unga, som fungerar bättre än traditonell avgiftning säger Brenhouse. Hon tror att man måste hitta alternativa belöningar som kan konkurrera ut de positiva minnen som redan etsat sig fast i den unga hjärnan.
– Träningsprogram, musik, sådant som när den unga och är belönande, eftersom de redan har en väldigt stark belöning i drogminnet som konkurrerar, säger Heather Brenhouse.

(Behavioral Neuroscience, Vol. 122, No. 2.)