Mänskligt färgseende duger inte för fåglar

Fåglar uppfattar inte färger på samma sätt som människor, fåglarna kan till exempel se ultravioletta färger och fler nyanser än vi visar forskare vid Uppsala universitet.

Zooekologen Anders Ödeen tror att en hel del studier om fåglars parningsbeteende som bygger på mänskliga synintryck kan behöva omvärderas. Också belysningsreglerna för höns och andra tamfåglar kan behöva göras om, anser forskarna.

(American Naturalist / Uppsala universitet)