Ny teknik ska hitta livskraftigt embryo

Ett internationellt forskarlag har utvecklat ny gen-teknik som ska kunna identifiera vilka embryon som kan ge upphov till barn vid provrörsbefruktning. Idag finns ingen bra metod att bedöma vilka embryon som är livskraftiga och därför planteras ofta flera embryon in i kvinnans livmoder. Resultatet är ofta att flera embryon börjar växa. Docent Peter Sjöblom, laboratoriechef på Fertilitetscentrum Stockholm, anser att de nya rönen är viktiga.

– Det här är jätteviktiga rön som har kommit fram. De har utvecklat en metod för att undersöka avläsningen av gener i mänskliga embryon. Detta med avsikt att kunna hitta skillnader mellan embryon som är livskraftiga och embryon som inte är livskraftiga.

Vid dagens provrörsbefruktning finns ingen bra vetenskaplig metod för att välja ut livskraftiga embryon, det är därför som man vid provrörsbefruktning ofta planterar in fler embryon i kvinnans livmoder för att öka chansen att hon blir gravid. Men det leder i sin tur till ökad möjlighet att flera embryon växer till, vilket innebär större risker både för mamman och barnet.

Enligt den nya studien har forskarna har lyckats avlägsna celler från embryon utan att embryot skadas, och man har kommit fram till att dna-analys öppnar en möjlighet att välja ut livskraftiga embryon. För cellprover från embryon visar att generna skiljer sig åt mellan olika embryon vilket skulle kunna ge ett redskapför att välja ut de mest livskraftiga, ett urval som idag sker med mer godtyckliga metoder, baserat på embryots utseende.
– Ja, det är en grov bedömning och den är inte särskilt exakt.

Ännu har forskarna inte lyckats identifiera just de gener som visar om ett embryo verkligen är livskraftigt, och Peter Sjöblom tror att det kommer att dröja innan tekniken blir verklighet på fertlitetsklinikerna.
– Om man lyckas gå vidare i det här och identifiera gener som verkligen är kritiska och väldigt bra förutsägare av utvecklingsförmåga, då kan det gå fort. Men jag skulle gissa att det kan ta fem, tio år innan det blir en utbredd klinisk applikation av det här.