Tveksam narkosövervakning

Den elektroniska övervakningsapparatur som majoriteten av de svenska sjukhusen använder för att kontrollera patienter under narkos, har ett tveksamt vetenskapligt underlag. Det anser SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Enligt SBU kan metoden användas för att forskningsmässigt försöka förbättra övervakningen, men inte som enda övervakningsteknik.