Svenska hajar och rockor hotade

Det är inte bara torsken som ligger illa till i Kattegatt. Nu visar en ny sammanställning av miljöorganisationen Shark Alliance att hajar och rockor runt svenska vatten är starkt hotade och att vissa arter fiskas hårt.

Det gäller främst pigghajen i Västerhavet som minskat med 80 procent de senaste 20 åren, men några fiskekvoter finns inte. Däremot har Sverige infört licens för vilka svenska båtar som får fiska pigghaj, något som inte hindrar inte andra länder att fiska ohämmat. Risken är stor att arten snart blir lika ovanlig som sillhaj, slätrocka och knaggrocka.

Organisationen Shark Alliance kräver att Västerhavet och Östersjön nu tas med i EUs kvotförhandlingar för att rädda kvar det 30-tal arter broskfiskar som ännu simmar runt i svenska vatten.