Global uppvärmning största orsaken till förändringar i naturen

Människans utsläpp av växthusgaser, och den globala uppvärmningen detta sannolikt lett till, står för 90-95 procent av alla förändringar bland djur, växter och deras livsmiljö under de senaste tre decennierna.

Det visar en sammanställning i tidskriften Nature av forskning på tiotusentals arter och fysikaliska naturfenomen.

Tagit hänsyn till andra effekter
Forskarna har separerat effekterna av annan miljöförstöring, skogsavverkning, och naturliga klimatvariationer som tillsammans bara står för en bråkdel av dom globala förändringarna jämfört med mänskliga koldioxid- och metanutsläpp.

Det handlar om smältande glaciärer och permafrost, ändrade flyttfågelrutter, tidigare vår och allt fler arter som flyttar till kallare trakter både på land och i haven.

Luftbubblor avslöjar
Andra studier i samma tidskrift bekräftar att hur varmt klimatet är hänger intimt samman med halterna av koldioxid och metan i atmosfären. Luftbubblor från de hittills äldsta isborrkärnorna berättar om vädret 800 000 år bakåt i tiden, och under den tiden har det aldrig varit så höga halter växthusgaser som nu.

(Nature 15/5 2009)