Proteintyp som orsakar Galna kosjukan även viktigt för långtidsminnet

Prioner brukar beskrivas som felveckade proteiner, som kan orsaka sjukdomar som galna kosjukan och Creutzfelts Jacobs sjukdom. Men det verkar som om de också kan ha en viktig positiv roll att spela i hjärnan - för skapandet av långtidsminnen.

Den som först såg något positivt med prionerna var Nobelpristagaren Eric Kandel, och det på senare år efter Nobelpriset. Det fick han år 2000 för forskning om hur vi bildar minnen. Då, för att han sett att kopplingar mellan våra nervceller, de så kallade synapserna, rent fysiskt bygger om sig när vi bildar långtidsminen. Det bildas helt enkelt nya proteiner, som gör kopplingen mer effektiv och permanent.

Det behövdes en startsignal
Men efter Nobelpriset har han alltså fortsatt att forska - för det fanns mycket i det här man ännu inte förstod. Hur kunde till exempel en nervcell veta i vilket av alla utskott den skulle bygga sådana här nya minnesproteiner. Till det behövdes någon sorts startsignal, och det var då Kandel hittade prionerna. De har en förmåga att föreviga sig själva genom verka som en gjutform som tvingar andra proteiner av samma sort att vecka sig likadant som de själva.

Kandels forskarlag såg att det fanns extra mycket av ett visst prionprotein i de synapser som bildar långtidsminnen. I sin prionform är de mycket svåra att bryta ner, vilket också talar för att de kan ha med minnen som varar länge att göra.

Olycklig bieffekt
Än så länge är mekanismerna oklara, och det lär behövas mer studier. Men att galna kosjukan och Creutzfelt Jacobs sjukdom också angriper hjärnan skulle kanske kunna vara en olycklig bieffekt från en klass proteiner med viktiga funktioner att fylla i just hjärnan.

Mer om detta i