Kväveutsläpp likställs med koldioxid

Ökande mänskliga utsläpp av kväve är lika allvarligt som ökande koldioxidhalter. Det anser en internationell forskargrupp i tidskriften Science. Forskarna visar bland annat att en tredjedel av kvävenedfallet i världshaven beror på mänsklig aktivitet, som konstgödsling och förbränning av fossila bränslen. Och kväveutsläppen ökar även kraftigt på land och i luften.

Å ena sidan: tack vare upptäckten att luftens kväve kan utvinnas till konstgödsel så räcker maten till några miljarder fler människor än för 100 år sen. Å andra sidan har kvävet ur konstgödseln och från all förbränning av fossila bränslen lett till allt högre halter lustgas i atmosfären. En stark växthusgas som spär på den globala uppvärmingen och förstör det skyddande ozonlagret. Kväveutsläpp har också lett till skadlig smogg, att sjöar och skogar försuras och kustvattnen algblommar. Idag är mänskliga utsläpp av frigjort så kallat reaktivt kväve som kan bilda kemiska föreningar och tas upp av växter, mycket större än den naturliga produktionen på jorden.

Konstgödsling måste bli effektivare

Många av forskarna bakom de 2 studierna i tidskriften Science ingår i organisationen International Nitrogen Initiative som bland annat vill få fram en mer effektiv konstgödsling än idag när bara 10 - 15 procent tas upp av odlade grödor som sen äts upp. Förädlade grödor som tar upp mer kväve skulle minska på utsläppen till miljön. Och användningen av konstgödsel måste bli mer rättvist fördelad. Mer forskning behövs också för att förstå hela kvävekretsloppet i detalj och hur mycket kväveutsläppen ökar av allt mer biobränslen.

I en kommentar till studierna säger Christoph Humborg, forskare vid Baltic Nest institute i Stockholm, att han håller med om slutsatsen att miljöproblemen med mänskliga kväveutsläpp måste tas på större allvar än idag:

– Vi har förbisett lite i klimatdebatten också andra element som kväve eller fosfor och man måste ha framför sig att människan påverkar den globala kväveomsättningen på jorden ännu starkare än vi påverkar kolomsättningen, enligt Christoph Humborg, forskare vid Baltic Nest institute.