Kraftig minskning av vilda djur

De vilda djuren har minskat kraftigt i antal de senaste 40 åren. Sedan 1970 har jordens populationer av ryggradsdjur minskat med över en fjärdedel enligt en ny rapport från världsnaturfonden WWF, som brittiska och amerikanska medier citerar idag.

Minskningen beror enligt rapporten på mänsklig påverkan. Det handlar framför allt om jakt och om att människor brer ut sig på bekostnad av djurens livsmiljöer. Nära 1500 olika ryggradsdjur ingår i kartläggningen och mest har marklevande djur i tropikerna minskat. Nu varnar WWF för att klimatförändringarna kan komma att spä på den här utvecklingen framöver. Samtidigt ser fonden vissa positiva tecken bland annat i ökande uppmärksamhet kring hoten mot djurlivet.