Migrän förutses tre dygn innan utbrott

Genom att föra dagbok över vissa symptom kan man förutse en migränattack upp till tre dygn innan den slår till, visar en studie av bland annat brittiska och danska neurologer.
Trötthet, svårighet att koncentrera sig och stel nacke kan vara tecken på att ett migränanfall är på väg. I en studie ledd av forskare vid Londons universitet lät man de migränpatienter som känner såna här symptom noggrant beskriva sitt hälsotillstånd i en elektronisk dagbok. Det visade sig då att större delen, hela 82%, kunde upptäcka en migränattack tre dygn innan den bröt ut. Varningssignalerna känns nog igen av många som har migrän, men det som inte varit känt och inte dokumenterats tidigare är att symptomen ger sig till känna så tidigt. Förhoppningen är att de här kunskaperna ska ligga till grund för utvecklingen av nya, effektivare mediciner. Studien publicerades i tidskriften Neurology.