Torsken återhämtar sig

Torskbeståndet i det viktiga Barents hav, nordöst om Skandinavien, är det största på sex år. Det visar mätningar gjorda av norska och ryska forskare.
Torsken är mest känslig det första året och det är framförallt ynglen som ökat kraftigt i antal. När de nu överlever bättre så är förhoppningen att det ska bli fler torskar i alla årskullar de närmsta åren. Största delen av den torsk vi äter i Europa har simmat i Barents hav, och precis som i andra hav så ligger torskbeståndet där under den säkra biologiska gränsen. Åsmund Bjordal som är chef vid Havsforksningsinstitutet i Bergen tror att återhämtningen nu beror på temperaturförändringar och tillgången på plankton i kombination med att kvoterna för yrkesfiskarna varit lägre än tidigare. I Östersjön, Kattegatt och Nordsjön ser det betydligt allvarligare ut för torsken. Fisken där påverkas av samma faktorer som de i Barents hav. Men den positiva utvecklingen i Barents hav betyder inte att torskbeståndet kommer att växa i andra hav, säger Åsmund Bjordal. Reporter: Beatrice Janzon