Politiker splittrar landskapet

För sju år sedan skrev Sverige under landskapskonventionen, ett avtal inom Europarådet som tar ett helhetsgrepp på skydd av natur- och kulturlandskap. 29 länder har hittills infört konventionen i sin lagstiftning, men inte Sverige. Det här leder till en fortsatt splittring i svensk landskapsvård, säger landskapsforskaren Ingrid Sarlöv Herlin.

– När man pratar med folk ute på länsstyrelser eller olika myndigheter så är det väldigt tungrott och svårt att få kontakt. Snarare än att samarbeta så motarbetar man varandra och egentligen så jobbar man med samma frågor som rör samma landskap.

Att myndigheter som Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogstyrelsen och Vägverket idag bara ser till sin lilla tårtbit av landskapsbilden, rimmar illa med en helhetssyn på landskapet. Det visar till exempel Riksantikvarieämbetets utredning om landskapskonventionen på regeringens uppdrag.
Ett exempel kan vara bevarandet av växter och djur som behöver stora sammanhängande områden. Om ekhagarna sparats så hade kanske mellanspetten inte försvunnit i Sverige. Landskapskonventionen kräver också ett större helhetsgrepp kring anläggandet av till exempel vindkraftverk eller 3G-master.

Riksantikvarieämbetet rekommenderar att konventionen snarast tas in i svensk lagstiftning och att det borde vara möjligt omedelbart. På kulturdepartementet som nu handlägger frågan kan man inte ge besked om och isåfall när det kommer att ske.
Sen drygt en vecka är Sverige ordförandeland i Europarådet vars konvention vi skrivit på för sju år sedan, men ännu inte genomfört. Pinsamt tycker SLU-forskaren Ingrid Sarlöv Herlin.

– Sverige står lite granna med skammen där och det är ganska svårt att förstå därför att vi har i Sverige en väldigt lång tradition att värna om landskapet. Sen tror jag att hur landskapet förvaltas i Sverige skulle kunna ske på ett mycket bättre sätt.