Varroakvalstrets frammarsch forsätter

Varroakvalstret, som kan slå ut hela bisamhällen, fortsätter att sprida sig över Sverige. Varroakvalstret gör att virusinfektioner som funnits vilande blir akuta, och kvalstren sprider också virus mellan bina och deras larver. Det berättar Ingemar Fries, professor i biodling vid Sveriges lantbruksuniversitet, samtidigt som han blickar ner i en bikupa tillsammans med reportern Ulla de Verdier. 

– Där har du ett bi som är skadat.
– Hur ser du det?
– Ja, du ser hur vingarna ser ut.
– Små och trasiga vingar.
– Det är en virusinfektion som heter deformed wing virus på grund av att varroan för över det här viruset mellan individer. Vi håller på med försök omkring det här.

Försöken går ut på att i förlängningen möjligen få fram resistenta bin.  
Varroakvalstret ,Varroa destructor, upptäcktes i Sverige första gången för drygt 20 år sedan. Nu har det kommit in både norrifrån från Finland - och söderifrån - och nu är bara ett stråk över mellersta Norrland fritt från varroaangrepp.

Varroan går att bekämpa - också med ekologiska metoder, som myrsyra, oxalsyra och annat . Så situationen är inte alls hopplös, men allvarlig, säger Ingemar Fries.
– Den är allvarlig därför att alldeles för många biodlare inte följer de råd och anvisningar som finns. Och vi har ju stora förluster i delar av landet i år där varroan kanske kom för två, tre år sedan och där biodlarna inte har anammat och förstått hur man bekämpar på ett adekvat sätt, alltså.

Reporter Ulla de Verdie, Odla med P1.
ulla.deverdier@sr.se