Vetandets värld 2003-04-02

Landet mellan Eufrat och Tigris


Programmet direktsändes fredagen den 21 mars, men sänds nu i repris på mångas begäran. Vetandets värld IT återkommer nästa onsdag.
Den europeiska kulturens vagga stod i det land som i dag är Irak. Här finns över 6000 år gamla kulturer - sumerernas, babyloniernas och assyriernas riken. Här föddes skriftspråket, här skrevs världens första skönlitterära verk, Gilgamesh-eposet, och här utvecklades vetenskapen. Nu finns risken att ovärderliga kulturskatter förstörs i det pågående kriget. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson vid Umeå universitet, författaren och Irakkännaren Sigrid Kahle och arkeologen Hans-Åke Nordström vid Uppsala universitet talar om områdets kulturhistoria och utvecklingslinjer in i det moderna Europa.

Programledare är Nils Johan Tjärnlund.