Veckomagasin 2003-03-29

Nu provar japanerna gulliga robotar i långvården. Typ-2-diabetes går allt lägre ner i åldrarna, och hatar bli världsepidemi. Upphovsmannen till det svenska datorviruset Ganda avslöjades efter bara tre dagar, mycket tack vare polisens nya IT-experter på länspolisnivå.
Robotsälen Paros I Japan finns en uttalad målsättning att robotar ska fylla en del vakanser i åldringsvården i framtiden, när allt fler gamla ska tas om hand av allt färre unga. Därför har den japanske robotforskaren professor Takanori Shibata tagit fram en klappvänlig robotsäl som nu testas på flera sjukhus och ålderdomshem i Japan. På Tekniska Muséet i Stockholm öppnar en utställning om robotar öppnar 10 maj. Typ-2-diabetes Det som förr kallades åldersdiabets kryper nu allt lägre ner i åldrarna. Sofia Modig, 29 år, fick veta att hon hade typ-2-diabetes när hon var 18. Hon berättar om hur livet förändrades. Svenska bioteknikföretaget Biovitrum har tagit fram ett nytt preparat mot typ-2-diabetes, så kallad åldersdiabetes. Enligt Johan Kördel, forskningschef, ska nu företaget gå ut i fas 2 kliniska prövningar. Det svenska datorviruset Ganda Det svenska datorviruset (egentligen datormasken) Ganda började spridas förra veckan. Men efter bara tre dagar hade polisen i Västernorrland fått fram vem som gjort det. Det räcker inte bara med datorkunskaper utan det krävs en hel del vanligt polisarbete för att få fst virusspridare, berättar Anders Ahlqvist, chef för IT-brottsenheten på Rikskriminalen i Stockholm. Nyhetssvep ur våra morgonnyheter Ögonmedicin inplanterad i kontaktlinser kan ge jämnare och bättre fördelning med färre beverkningar, visar djurstudier. Torskbeståndet i Barents hav ökar för första gången på sex år. Migränattacker kan förvarna tre dagar innan de kommer, visar studie när patienter fått skriva dagbok om sina symtom. Polhemspriset Forskaren och entreprenören Ove Öhman vid Åmic i Uppsala har tilldelats 2003-års Polhems pris. Han arbetar i skärningspunkten mellan kiseltekniken och plastvärlden. Lyssnarfrågan om allergichocker Med andlening av det tragiska dödsfallet i veckan, där en allergisk flicka avled efter att ha fått i sig nötchoklad, fick vi en fråga om vad som egentligen händer vid allergichocker. Lennrat Nordvall, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset svarar. Obligatoriska hälsokontroller EU kräver att Sverige inför fler obligatoriska hälsokontroller i arbetslivet. Näst på tur står hälsoscreening för alla som jobbar med vibrerande verktyg och fordon. Det rör sig om hundratusentals svenskar, allt från byggarbetare till förare av skogsmaskiner och traktorer till personal i tandvården. Syftet är att upptäcka problem med vibrationsskador i tid, och därmed kunna undvika sjukdom och sjukskrivning. Men konsekvensen av hälsokontrollen kan också bli att man tvingas ge upp sitt drömjobb. Medverkande är tandläkaren Börje Evenbom från Uppsala, Lage Burström, professor vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin vid Umeå universitet och Leif Aringer, överläkare på Arbetsmiljöverket. Vinnade vetande Förra veckans svar: 1968. Vinnare: Anna Svensson, Karlstad. Veckans fråga: Vad hette det datorvirus som spreds från Filippinerna och vars upphovsman blev avslöjad? Det har bedömts vara det som virus som orsakat störst skada. Mattedelegationen Said Irandoust, rektor vid högskolan i Borås, är ordförande i den nyligen tillsatta statliga matematikdelegationen som ska ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska tackla problemet med minskat intresse för matematik.