Högteknologisk resa på udda transportmedel

Det är väder, havsströmmar och tryck från omgivande isflak som bestämmer riktning och fart för de ryska forskare som i april slår sig ned på ett arktiskt isflak. Under resans gång kommer forskarna att undersöka hur det står till med Arktis iskvalité.
Det är tolv ryska forskare som på det här sättet, under några månader, kommer att låta naturens krafter föra dem in bland Arktis svårforcerade vatten- och ismassor. Med en hastighet av några meter i sekunden kommer de, förhoppningsvis, att glida från Svalbard, förbi nordpolen och sedan vidare ut mot Atlanten. Under resans gång kommer forskarna att undersöka hur det står till med iskvalitén i området, ta prover på föroreningar och också studera tecken på klimatförändringar. Isflak som transportmedel har använts förr av ryska expeditioner för utforskning av Arktis. Det är en beprövad metod för att ta sig till de ställen som är svårforcerade för till exempel isbrytare. Men nu är det mer än tio år sedan sist. Det blir allt vanligare att undersökningar görs med ubåt, satellit eller flygplan. Men det är bra att kunna ta direkta prover på plats på isen. Nackdelen, det är ju att ett isflak inte går att styra. Expeditionen får nöja sig med att ta prover på de ställen dit isflaket behagar att ta dem. Men, eftersom man vet en hel del om isens rörelser, så är rutten ändå ganska förutsägbar. Färden över Arktis tar ungefär ett år, men forskarna kommer att lämna isflaket i god tid innan det flyter ut i Atlanten och smälter.