Bättre och billigare papper med ny metod

Nu har forskare vid Chalmers i Göteborg kommit på ett sätt att tillverka billigare och bättre papper. Genom att studera trädens naturliga kemiska egenskaper har Åsa Linder utvecklat en metod som effektivt utvinner mer från massaveden. Metoden gör dessutom papperet bättre på att suga åt sig vatten.
Den nya metoden som utvecklats vid Chalmers i Göteborg gör att en större del, mellan 60 och 70 procent, av råmaterialet kan utnyttjas. - Om man får in ett ton trä utnyttjar man idag kanske hälften av det. Resten går iväg med processvattnet och blir slask som bränns, säger Åsa Linder. Det är ju inte så att pappersmassaindustrin slarvigt låter en del av veden bli slask. Tvärtom, man försöker naturligtvis utvinna så mycket som möjligt från veden. Men med den teknik och kunskap som man har i dag så blir pappersprodukterna fortfarande bäst om man främst använder cellulosan i veden. Därför bränns ofta vedens två övriga ämnen, lignin och hemicellulosa. Lignin förstör den fina cellulosan, så den tar man bort med flit. Hemicellulosan däremot, har man velat ha med i produktionen ända sedan 60-talet. Men problemet med den är att den dunstar lätt. Man har heller egentligen inte riktigt förstått sig på vad hemicellulosan verkligen kan göra för papperet. Men nu har alltså Åsa Linder efter hårt arbete löst mysteriet. Det har hon gjort genom att bryta ned hemicellulosan i så små delar som möjligt, till nanopartiklar. Hon har visat att det går att styra hemicellulosan så att den fastnar på olika sätt på cellulosan, och på det sättet kan den förbättras. I de här första steget har Åsa Linder lyckats styra hemicellulosan till att förbättra papprets uppsugningsförmågan med hela tio gånger. Men det är också troligt att man enligt samma princip kan påverka andra viktiga egenskaper som till exempel papprets styrka. Tekniken skulle också kunna ersätta en del syntetiska tillsatser i vissa produkter, som exempelvis blöjor, och göra dem mer biologiskt nedbrytbara. Skogsföretaget Södra Cell AB har redan gått vidare med Åsa Linders studier för att se hur denna nyvunna kunskap kan utvecklas och tillämpas i fabrik.