Tanka bilen med bränsle från pappersbruken

Uppåt en tredjedel av all bensin och diesel som säljs i Sverige kan ersättas med biobaserat bränsle från pappersbruken. Just nu byggs en anläggning i Piteå där tekniken ska provas.
Biprodukten som används är svartlut. Den kan förgasas och användas som syntesgas, och från den kan man utvinna till exempel metanol som kan ersätta bensin och diesel. Och vill man inte göra fordonsbränsle av syntesgasen kan man köra in den i en gasturbin och producera el i stället. Anläggningen i Piteå och dess redan planerade efterföljare, i större skala, har fått 237 miljoner i statligt stöd. Lika mycket pengar ska skrapas ihop från andra finansiärer. Än så länge handlar det bara om en forsknings- och utvecklingsanläggning, men om den uppfyller förväntningarna kan pappersbruk som ska byta ut sina gamla sodapannor passa på att investera i förgasningsteknik och bli bränsleproducenter. En lönsam investering, enligt Tomas Ekbom på företaget Nykomb Synergetics. - Man skulle kunna få en metanolprodukt som kan ersätta bensin till samma pris som bensin i dag. Det är en väldigt låg produktionskostnad tack vare integrationen med pappersmassabruken, säger Tomas Ekbom.