Jästprotein i framtidens datorer

Ett protein som finns i jäst kommer i framtiden att finnas i våra datorer. De elektriskt ledande proteintrådarna kan användas som sladdar i mikroelektriska komponenter.
Det är en amerikansk forskargrupp vid Whitehead Institute i Massachussetts som har tagit fram proteintrådarna. Jäst kan fungera som ett slags fabrik för tunna proteintrådar, och jäst som placerades i en lösning med små guldpartiklar spottade fram sådana här proteintrådar som var belagda med guld - och elektriskt ledande. Dimensionen på trådarna är 10 nanometer - alltså en tiotusendel av ett hårstrås tjocklek. Och det fiffiga är att de skulle kunna växa fram direkt på de elektriska komponenterna - att proteinsladdarna själva skulle kunna hitta kontaktpunkterna, säger David Haviland vid Kungliga Tekniska Högskolan. - Genom att man använder en specifik bindning av proteiner till andra substanser kanske man kan åstadkomma detta. Ett stort problem inom mikroelektroniken i dag är att lyckas koppla ihop de allt mindre kretsarnas olika delar. Komponenterna börjar nu bli så små att dagens produktionstekniker inte räcker till, och därför skulle den här blandningen av biologi och elektronik kunna lösa en del av de problem som forskarna stöter på när mikroelektroniken ska göras riktigt liten. Studien publiceras i den amerikanska tidskriften PNAS.