Skogsarbetare instiftade naturvetenskapligt pris

Ett av de mer okända naturvetenskapliga priserna är nog Göran Gustafsson-priset, trots att det är det största naturvetenskapliga pris som går till svensk forskning. I går så fick fem professorer i 40-årsåldern dela på sammanlagt 23 miljoner kronor.
Priset är instiftat av en före detta skogsarbetare uppvuxen med 13 syskon i Gällivare. Med enbart folkskola blev Göran Gustafsson, som i dag är 84 år gammal, så småningom stenrik på fastighetsaffärer och med sitt pris vill han uppmuntra svenska forskare att stanna i landet. Pengarna som forskarna får måste användas till forskning i Sverige. Och i år så går priset till forskning om hur celler åldras, matematiken bakom fysikernas strängteorier, mekanismerna för diabetes, varför proteiner veckar sig fel och orsakar bl. a. Alzheimer - och hur man gör smartare och billigare lasrar.