Klimatfrågan huvudämne vid polarforskarmöte

Världens främsta arktisforskare har samlats i Kiruna för ett stort internationellt polarforskningsmöte. De 150 forskarna träffades för att dela erfarenheter och kunskap om Arktis, och det överskuggande ämnet blev klimatfrågan.
Forskarna kom bland annat från Ryssland, Stor Britannien, USA, Sverige, Norge, Canada och Finland. Men även Kina och Syd Korea hade representanter på plats, vilket vittnar om ett nytt intresse från deras sida om vad som händer i Arktis. Det råder en allt tydligare insikt att förändringar i haven vid nordpolen har ett intimt samband med hur klimatet förändras längre söderut. James Morrison vid Washington University, kartlägger de arktiska havsviddernas beteendemönster och han säger att havsisen minskat i tjocklek med 40 procent under loppet av några årtionden. - Om det dessutom är förknippat med minskad utbredning av istäcket är detta alarmerande, säger James Morrison. Det finns de som ställer sig tveksamma till de här siffrorna om isens tjocklek. Leif Andersson vid Göteborgs universitet är en av dem. Men han ser också tydliga trender. - Det finns tydliga tecken på att istäcket minskar, och därmed absorberas mer värme, säger han. Samtidigt förändras färskvattenbalansen. Värmen gör att det smälter mer is och mer nederbörd faller över Sibirien som också rinner ut i Arktis. - Det här påverkar strömmarna vid den skandinaviska västkusten, och påverkar direkt vårt klimat, säger Leif Andersson.