Möjligt nybilda stabila blodkärl

Varje år drabbas 35 000 svenskar av hjärtinfarkt och det pågår en mycket intensiv forskning för att hitta sätt att få kroppen att nybilda blodkärl. Nu har forskare på Karolinska institutet i Solna fått nybildade blodkärl att vara stabila i över ett år.
Hjärt- och kärlsjuka patienter med svår kärlkramp skulle behöva nya blodkärl eftersom hjärtats blodtillförsel har bromsats. Nya blodkärl skulle kunna ersätta de igenslammade blodkärl som inte kan pumpa runt blodet i kroppen och förse både hjärtat och andra organ med ständigt färskt blod. På det sättet skulle man också kunna förhindra hjärtinfarkter och stroke, vanliga folksjukdomar som sammanlagt drabbar över 60 000 svenskar varje år. Ett problem i forskningen har varit att de nya blodkärl som man hittills lyckats bilda har försvunnit inom några veckor. Men nu har alltså forskare vid Karolinska institutet i djurförsök fått nybildade blodkärl att vara stabila i över ett år. Att odla nya blodkärl sker genom att man injicerar tillväxtfaktorer i kroppen. Tillväxtfaktorer är kroppsegna proteiner som redan finns i kroppen och som styr bildningen av celler och celldelning. Men vid odling av nya blodkärl använder man tillväxtfaktorer som en extra stimulering utifrån. Många läkemedelsföretag har försökt att hitta tillväxtfaktorer som kan bilda nya blodkärl. Detta har ofta lyckats men problemet är att blodkärlen inte håller mer än några veckor. I försök på möss har forskare på Karolinska institutet nu hittat en kombination av två tillväxtfaktorer som fått blodkärlen att så här långt hålla i över ett år. - Det verkar alltså som om man måste använda sig av flera tillväxtfaktorer för att det här ska kunna bli en framgångsrik behandlingsmetod, säger Yihai Cao på Karolinska institutet.