Depression botas på webben

Internetbehandling testas nu mot alltfler psykiska problem. Och den fungerar lika bra som vanlig terapi. Ett halvår efter avslutad behandling mår 40 procent av patienterna bättre.
Hittills har psykologer vid Uppsala universitet behandlat patienter med tinnitus, huvudvärk, sömnstörningar, stress, panikångest och social fobi via webben. Och senast i raden har man också behandlat depression. - Vi sänkte patienternas depressionsnivå betydligt, säger docent Gerhard Andersson vid Uppsala universitet. Ungefär 40 procent fick en rejäl minskning av sin depression ett halvår efter behandlingen. Internetbehandlingen är billigare än gängse terapi, framför allt eftersom patienten gör det mesta av jobbet själv. Varje vecka får man skicka in svar på hemläxan via e-post, och psykologer ger återkoppling. Man kan också delta i diskussiongrupper med medpatienter. Än så länge sker behandlingen inom ett forskningsprogram, men till hösten hoppas Gerhard Andersson kunna erbjuda vanliga patienter behandling via Internet.