Träd med mindre lignin ger bättre papper

Amerikanska forskare har genförändrat träd och sänkt halten lignin. Det kan spara både miljö och pengar och ge papper av bättre kvalitet.
Lignin fungerar som trädens skelett. Problemet är att det gör tillverkningsprocessen av papper seg och den kräver mycket värme och kemikalier. Träd med mindre och svagare lignin skulle spara både miljö och pengar. De amerikanska forskarnas ambitioner var att sänka halten lignin och att göra det lättare att bryta ned, utan att ta bort allt för mycket. Trädet behöver ju trots allt sitt skelett. Och det lyckades genom att de förändrade den gen som styr proportionerna av de två alkoholer som tillsammans bildar ämnet lignin. Men det kommer att dröja innan ved med den här förändrade genen hamnar i massaindustrin. Det kan till exempel visa sig att de här genförändrade träden inte klarar av olika typer av angrepp till exempel svamp, och man måste även titta på om det finns risk för att träden sprider sig och orsakar obalans i naturen.