Svår alzheimer kan mildras

Läkemedlet Ebixa, som är tillåtet i Sverige sedan årsskiftet, mildrar symptomen hos alzheimersjuka i sjukdomens senare stadier. Det visar en studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.
Ebixa är effektivt för åtminstone en tredjedel av alla patienter som lider av medelsvår eller svår alzheimer. Det gäller både deras möjligheter att klara vardagen, och att hålla den intellektuella kapaciteten i trim. När demenssjukdomen utvecklas så trasslas nervförbindelserna ihop - och Ebixa förhindrar att en sådan härva uppstår. Tidigare har man också sett att Ebixa i kombination med ett annat läkemedel inte bara kan fördröja sjukdomsförloppet, utan också vända det i rätt riktning. Men där behövs fler studier.