SAL-smittans gåtfulla virus

I veckan fick vi veta att det är ett Corona-virus som ligger bakom SAL, svår akut luftvägsinfektion. Det är en stor virusfamilj där även till exempel mässlingsvirus ingår. Men SAL-viruset verkar vara en helt ny, okänd sort, ett virus som har muterat innan det började smitta människor.
Denna muterade virusform ser ut som någonting mittemellan de Coronavirus man brukar stöta på hos kor och fåglar. Vad det betyder, är svårt att säga enligt Karl Ekdahl på Smittskyddsinstitutet, mer än att vi inte har någon allmän immunitet mot smittan och att det är svårare att förutsäga smittspridningen. Viruset är inte extremt smittsamt, men dödligheten är mellan 3 och 4 procent. Hittills har 79 personer dött av nästan 2300 insjuknade. Något läkemedel för att vända eller bota infektionen finns inte ännu.