Ökade klasskillnader i hälsa

Klasskillnaderna i hälsa ökar. Vi lever allt längre, men många människor mår ändå allt sämre. Och skillnaden i hälsa mellan olika grupper har ökat de senaste 20 åren. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Hälsoekonomen Kristina Burström har studerat svenskarnas hälsa genom att titta på livslängd, och hur människor mår, så kallad "hälsorelaterad livskvalitet".
Livskvaliten för de som är äldre än 45 år har ökat, men för de som är yngre har den däremot minskat. Oro och nedstämdhet och smärta och besvär, särskilt bland kvinnor mellan 20 och 45 år. En outbildad arbetare lever 4 år kortare, men mår då inte lika bra som en högre tjänsteman. Kvinnor lever 5 år längre än män men har fler år med ohälsa. De har 66 år med ohälsa framför sig, medan männen har 67 friska år framför sig. Det här har man kunnat utläsa ur SCBs befolkningsregister.