Målarfärg bakom haveriet av rymdfärjan Columbia?

En ny teori som nu verkar vara den mest troliga till varför rymdfärjan Columbia störtade i början av året framförs nu av dem som utreder haveriet. Det handlar om urlakning av zinkoxid ur grundfärgen i de gamla tornen som rymdförjan omges av innan uppskjutningen. När det har regnat har zinkoxiden "stänkt" över till rymdfärjan och orsakat små nålstora hål. Där bakom bildas luftfickor med korrosion som följd och det kan förklara varför kolpanelerna bröts av. Det rapporterar CNN.
Zinkoxid som finns i grundfärgen på avskjutningstornen kan ha stänkt när det har regnat och gett upphov till små hål på rymdförjans vingar. I de hålen har luft kunnat samlas och där har sedan korrosionen börjat. Det försvagade kolpnelerna som sedan bröts. NASA har varit medveten om att zinkoxid lakas ur från grundfärgen i de gamla tornen men man har inte gett det tillräcklig uppmärksamhet, säger en av utredarna, John Barry till CNN. Idag är det den mest troliga förklaringen till varför rymdfärjan störtade