Vetandets värld 2003-04-11

Historiska klubben


Dagens program handlar om Finlands relation till Sovjetunionen. En ung generation kräver öppna arkiv och förklaring av vad husryssar egentligen var, systemet där varje finländsk poltiker hade en kontakt på sovjetiska ambassaden.
Hur mycket hänsyn tog Finland till Sovjetunionen, var "finlandisering" inte ett skällsord utan en realitet. Frågan blev en hett debattämne i Riksdagen där gröna parlamentariker skrattades ut följt av häftiga angrepp i pressen från dem som var med. Frågan är fortfarande mycket känslig. Regeringen sa att denna typ av frågor skall undersökas av historiker, inte kommissioner. Finlands regering väljer därmed exakt motsat väg jämflört med den svenska som tillsätter kommissioner, delvis under protester från historikerna. Medverkande är professorn i historia vid Helsingfors universitet, Henrik Meinander. Staffan Bruun, Hufvudstadsbladet Helsingfors. Programledare John Chrispinsson