Svensk arkitektur till Mars?

Svenska inredningsarkitekter samarbetar med NASA för att utveckla en boendesimulator som ska hjälpa framtida Marsresenärer att uthärda den långa resan.
Det är arkitekter vid Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som hjälper NASA att utforma sin nya boendesimulator - Integrity. Tanken är att simulatorn ska hjälpa forskarna att testa ny teknik, men också att utforma boendemiljöer som gör det fysiskt och mentalt möjligt att uthärda den långa restiden. Tre år kommer en tur och returresa till Mars att ta, enligt beräkningarna, och 2018 bär det av om NASA:s plan går i lås. Under den tiden ska sju astronauter bo, äta, sporta sova och ta hand om sitt avfall i en bara elva meter lång cylinder med en diameter på fyra och en halv meter. Att vistas så lång tid på en så begränsad yta ställer helt nya krav på en rymdfarkost. Och det är här som det svenska arkitekturkunnandet kommer in i bilden. Med små medel, och erfarenheter från att bland annat designa bostäder i fattiga områden i Sydostasien, ska Maria Nyström och hennes kollegor hjälpa NASA att skapa trivsel i cylinderns slutna system. - Det handlar om att bygga drägliga levnadsmiljöer utifrån små resurser, menar hon. Bland annat genom att hålla vissa rum helt fria från teknisk apparatur, och att skapa traditionellt hemtrevliga rum med golv, väggar och tak. Allt för att motverka vantrivsel. Tanken är att boendesimulatorn Integrity ska stå klar för att börja testas nere på jorden år 2007. En grupp astronauter ska då stängas in i simulatorn och visats där under en längre period - helt utan kontakt med omvärlden.