Elcertifikat ska ge mer miljövänlig el

Sveriges elproducenter ska få börja sälja elcertifikat till distributörer och stora elköpare. Det har riksdagen beslutat som en led i att nå sitt mål; att en femtedel av all el i Sverige ska komma från förnybara energikällor senast år 2010.
Det är för att underlätta och snabba på utbyggnaden av miljövänliga kraftkällor - el från till exempel vindkraft, solenergi eller småskalig vattenkraft, som riksdagen nu presenterar sitt nya beslut. Om bara sju år ska, enligt ett tidigare riksdagsbeslut, 20 procent av Sveriges el komma från sådana här förnyelsebara källor. Problemet är att är en sådan här utbyggnad är dyr och risken är att den går för långsamt om kraftbolagen, som idag, själva ska stå för hela kostnaden. För att lösa det här har riksdagen beslutat att kraftbolagen från och med första maj i år ska få börja sälja elcertifikat. En slags poängkvitton som eldistributörer och stora elkunder måste köpa - ett certifikat för varje inköpt megawattimme el - som ska visa att också dom nått sina mål. Alltså att dom köpt tillräckligt med miljövänlig el. På energimyndigheten tror man att det här nya systemet till en början kommer att höja elpriserna för oss konsumenter, men att det också kommer att bidra till en ökad konkurrens mellan elproducenterna, som på sikt kan göra elen billigare.