Hunddatabas gynnar forskning om människohälsa

Lantbruksuniversitetet i Uppsala håller på att lägga upp en databas över hundars hälsa, sjukdomar och död. Uppgifterna i den kan också ge ledtrådar till orsaker bakom människors ohälsa.
Uppgifterna till databasen hämtas in genom samarbete med Svenska Kennelklubben och försäkringsbolaget Agria. De svenska hundarna har bra försäkringar, vilket innebär att de får god vård och att uppgifter om sjukdomar och dödsorsaker registreras. Hundar är lika oss människor biologiskt och de bor i samma miljöer som vi. De blir allt äldre, precis som vi, och drabbas av samma sjukdomar. Även hundar kan få sköldkörtelproblem, allergiska eksem eller diabetes. Om det dyker upp ett samband i hunddatabasen mellan en miljöfaktor och en sjukdom, kan det sambandet gälla även för människor. Också sökandet efter genetiska faktorer bakom sjukdomar kan göras i hunddatabasen och resultaten föras över på människor.