Skytteanska priset till demokratiforskare

En vald representant ska inte bara avspegla väljarnas vilja, utan också på ett ansvarsfullt sätt tillvarata medborgarnas intressen. Det menar årets mottagare av det skytteanska priset i statsvetenskap, demokratiforskaren Hanna Pitkin från Berkeley, USA.
Att representanten handlar i strid med medborgarnas vilja behöver alltså inte vara fel, enligt Pitkin - men det måste vara ett undantag. Det skytteanska priset är ett prestigefyllt statsvetenskapligt pris på 400 000 kronor som delas ut av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Det delas i år ut för nionde gången, och Hanna Pitkin är den andra kvinna som får ta emot det. Hanna Pitkin