Dålig kunskap om vård av äldre

Stora resurser satsas på vården av äldre, men kunskapen om hur behandlingen fungerar är dålig. Det konstaterar statens beredning för medicinsk utvärdering i en ny rapport.
Allra sämst är kunskapen om behandling av de äldsta patienterna. - När det gäller dem som är över 75 år är kunskapen nästan obefintlig, säger överläkare Gunnar Akner vid Karolinska Sjukhuset i Solna, som lett arbetet med att utvärdera den forskning som finns. - Kunskapen är dålig när det gäller äldre personer med enstaka sjukdomar. När det gäller individer som har flera samtida sjukdomar har det inte gjorts några sådana studier överhuvudtaget, säger han. Enligt rapporten behövs mer forskning om bland annat symtonlindrande vård, Parkinskons sjukdom, urininkontinens och högt blodtryck.