Sothöns kan räkna... i alla fall nästan

En sothöna kan råka ut för att en artfrände lägger ägg i hennes bo och låter henne ta hand om avkomman. Men sothönan kan ibland avslöja bedragare - eller i varje fall se till att inte få för många ägg i sitt bo.
Ekologer vid Californiauniversitetet i Santa Cruz studerade drygt 130 sothönsbon i fyra års tid, och såg att fåglarna ofta puttade ut främmande ägg ur sitt rede. De tycktes kunna skilja ut intränglingarnas ägg från sina egna med ledning av prickmönstret. I andra fall tycktes sothönorna förstå att någon lagt ägg i deras bon, men inte kunna skilja på egna ägg och andras. Då lät de alla ägg vara kvar, men värpte själva fram färre ägg för att inte trängseln i boet skulle bli för stor. Det beteendet ger stöd åt teorin att fåglarna kan räkna - eller åtminstone uppfatta mängd i någon bemärkelse.