Miljövänligt bränsle kan vara allergiframkallande

Pellets är ett biobränsle som har många fördelar. Men nya mätningar visar att pellets avger kemiska ämnen, aldehyder, som kan ge allergiska besvär.
Den ibland stickande lukten från pellets betyder inte att några kemiska ämnen har tillsatts vid tillverkningen. I stället är det naturliga, lättflyktiga gaser som pellets avger när den ligger i förråd, både på fabrikerna men också hemma i källaren. De onyttigt höga koncentrationerna av olika aldehyder, mest hexanal och pentanal, uppmättes efter att personal på anläggningarna känt av besvär i ögon och luftvägar. Det är främst ett arbetsmiljöproblem. Men mätningar i hemmiljö visade höga halter även där, och har man dålig ventilation kan ämnena tränga in i bostaden. Yrkeshygienikern Urban Svedberg på Sundsvalls sjukhus som gjort studien säger att man ändå inte ska slänga ut sin pelletspanna. Det går att förebygga problemen om man åtgärdar ventilationen eller allra helst förvarar pellets i ett fristående förråd.