Omkringflyttande kromosomer ger nya arter

Småbitar av kromosomer inne i cellen kan byta plats lite runt om - omplaceringen ger nya egenskaper och som konsekvens ge upphov till nya arter.
Inte bara gener avgör artutvecklingens riktning och förändringshastighet - hela block av gener på sina bärare kromosomerna kan ändra plats inom cellen - snabba förändringar som antingen åstadkommer sjukdom, eller tämligen omgående skiljer två generationer från varandra så att de inte längre tillhör samma art. Experimenten har gjorts på jästsvampar av brittiska forskare i Manchester.