Djurvänner oense - igelkottar eller vadarfåglar?

På ön North Uist på Yttre Hebriderna försöker öinnevånarna att bli av med överskottet av igelkottar - men fastlands-djurvännerna gör motdrag
Igelkottarna äter vadarfåglarnas ägg - de 5000 är ett hot mot fågelbeståndet. Igelkottsräddarna vill att de ska transporteras till mer vänligt sinnade trakter på fastlandet, och lockar dem med hundmat. Öborna kör ofta över igelkottarna - av misstag.