Fredad fisk återhämtar sig snabbt

Utfiskade arter kan snabbt återhämta sig i marina reservat där det råder totalt fiskeförbud. Det har australiensiska forskare kommit fram till i en studie vid världens största marina reservat i Stora Barriärrevet utanför nordöstra Australiens kust.

- Resultaten för den hotade tropiska fisken Coral Trout är förvånande bra, säger Magnus Nyström som är docent vid systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Det som gör den här studien unik är att det sker på en väldigt stor skala och att det är tydliga resultat som visar på en snabb och omfattande effekt.

Det marina reservatet vid Stora Barriärrevet i nordöstra Australien inrättades 2003 och är det största i sitt slag i världen. Idag kan man konstatera effekterna av reservatet, där man försöker skydda 70 olika ekosystem.

Australiensiska forskare har tittat på en tropisk fiskart som heter Coral Trout och som är hotad både av kommersiellt fiske och miljöförändringar. De har sett hur fiskbeståndet har ökat med upp till nästan 70 procent på mindre än två år där det rått totalt fiskeförbud.

Men marina reservat är kontroversiella och mycket kritiserade av fiskare. Trots att jordens yta till 2/3 täcks av hav så är endast 0,5 procent av de marina livsmiljöerna formellt skyddade. På land däremot är motsvarande siffra 13 procent.

- Fler marina reservat av det här slaget borde inrättas för att bevara den biologiska mångfalden och som en försäkring för hela världsarvet, säger Magnus Nyström.

Özgür Karlidag

ozgur.karlidag@sr.se