Antalet lekmogen torsk överskattad

Den svåra situationen för torsken i Kattegatt är värre än vad man tidigare har trott. I en avhandling från Göteborgs universitet slås fast att andelen lekmogna honor kraftigt överskattats i tidigare mätningar.

När fiskeriverket idag vill ta reda på hur många lekmogna torskar det finns i ett visst område så nöjer de sig oftast med att bara titta på färg och storlek på fiskarnas rom eller spermier för att bestämma om de är könsmogna.

Men i den nya avhandlingen har man gjort noggranna undersökningar under mikroskop och då visade det sig att så mycket som var tredje fisk som man trodde var lekmogen helt enkelt inte var det.

Det betyder att lekbeståndets storlek därmed systematiskt har överskattats.