Satellitbilder över fyra svenska decennier

Lantmäteriet lanserar nu en databas med satellitbilder över hela Sverige som innehåller satellitbilder från fyra decennier, från 1970-talet fram till idag. Det här är ett nytt verktyg för att studera miljö- och landskapsförändringar som skett sedan 70-talet. Enligt Lantmäteriet är databasen till nytta inte bara för jord-och skogsbruk, miljöanalys och planering utan även för en intresserad allmänhet. Databasen kommer att uppdateras med nya uppsättningar satellitbilder varje år och den är tillgänglig via internet.

(källa Lantmäteriet)