Fossilfynd länkar fiskar till landdjur

Ett litet krokodilliknande djur med fötter och gälar, så ser länken mellan fisk och landlevande djur ut. Nya fossila fynd från Lettland gör att bilden klarnar av hur det gick till när de första havslevande djuren tog steget upp på land.

- Djuret ser ut som en liten alligator kanske, dryga en meter eller 1,20 lång, med sådär lite krokodilaktigt huvud men en riktig stjärtfena baktill, berättar Per Ahlberg som är professor vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

Övergången mer komplicerad
Med hjälp av fossil från en sandås i Lettland har Per Ahlberg tillsammans med kollegor kunnat rekonstruera delar av ett mycket primitivt landdjur med namnet Ventastega, som levde för 370 miljoner år sedan. Nu presenteras fynden i tidskriften Nature och de gör att man nu ser att övergången från hav till land var mer komplicerad än man tidigare trott.

- Det verkar i liten skala ha förekommit väldigt mycket exprimenterade och parallella försök med olika lösningar på landlivets problem, säger Per Ahlberg.

Landdjur som levde mest i vattnet
Ventastega borde nog rent tekniskt kallas ett landdjur, men å andra sidan antar forskarna att djuret levde till största delen i vattnet, enligt Per Ahlberg. Djuret hittades alltså i dagens Lettland men för 370 miljoner år sendan så såg området heltannorlunda ut. Lettland låg precis söder om ekvatorn och djuret levde troligen i brackvattnet vid flodmynningarna. Om djuret levt idag hade det dock knappast klarat sig, eftersom det numera finns fåglar som bara väntat på att äta upp det, säger Per Ahlberg.

Marcus Hansson
marcus.hansson@sr.se