Skadesvamp på tall allt längre söderut

Törskatesvampen som angriper skog i nordligaste Sverige  rör sig söderut. En pågående skogsinventering visar att tallskogar inte bara i Norrbotten angrips, som tidigare, utan också tallbestånd i Västerbotten. På flera håll kan man tala om att svampen ger katastrofala följder för odlingarna, säger Per Hansson, skogspatolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

– I Norrbotten, särskilt i Tornedalen, kan man tala om en mindre katastrof, och för den enskilde markägaren så är det definitivt en katastrof. Men även för samhället i stort. Det kan bli brist på tallvirke, säger Per Hansson.

Sprids till yngre träd och ny områden
Tidigare har törskatesvampen främst angripit vuxna tallar. Inventeringarna i Norrbottens län visar att svampen nu också ger sig på unga tallar, till och med tallplantor. Både skogsägare och skogsforskare har skäl att var oroliga. I delar av Norrbotten är hälften av alla träd angripna. Nu visar alltså färska undersökningar att smittan sprider sig söderut till tallbestånd i Västerbottens län. Det är framförallt på marker där det tidigare vuxit gran och som nu planterats igen med tall som skadorna är svårast. Per Hansson och hans forskarkollegor hoppas få klarare besked om orsakerna till smittan när inventeringarna är klara.

Ensidighet ökar risken
Men biologen Stig-Olov Holm tror att smittspridningen är en effekt av lönsamhetstänkandet inom skogsbruket. Högre pris på tallskog har gjort att vi nu har stora tallplantager där det tidigare vuxit gran, det straffar sig i längden, menar han.
– Om man då planterar samma art över stora områden, då får man ju risker för sådant här. Risken ökar ju med graden av monokultur för olika typer av angrepp. Det är inte frågan om ifall det sker utan när det sker, menar Stig-Olov Holm.

Torbjörn Bergström

vet@sr.se