Många drabbade av "tyst stroke"

Var tionde till synes frisk medelålders person har drabbats av en så kallad ”tyst stroke”, alltså en propp i hjärnan som personen i fråga inte märker.

Det har amerikanska forskare kommit fram till genom att utvärdera magnetkamera bilder på 2 000 personer, som i genomsnitt var 62 år gamla. Personerna undersöktes med jämna mellanrum som i en del av en större studie om hjärt- och kärlsjukdomar, som påbörjades 1948 (Farmingham offspring study). Den som har fått en tyst stroke riskerar att få fler och även gradvis ökande hjärnskador som kan leda till allvarliga minnesproblem. Forskarna menar att det är bland annat faktorer som ålder, högt blodtryck, rökning och olika blodkärlssjukdomar som ger ökad risk för att få ”tyst stroke”, vilket också gäller för anna stroke.