Sömnbrist ger sömngångare

Störande ljud och sömnbrist kan göra att människor lättare går i sömnen. Det menar kanadensiska forskare som studerat hur tio personer som brukar gå i sömnen reagerade på olika sömnstörningar.

Först utsattes de för störande ljud när de sov som vanligt och då gick tre av tio i sömnen. När experimentet sedan upprepades efter att försökspersonerna hållits vakna i 25 timmar och led av sömnbrist, gick alla tio i sömnen.

Studien publiceras i tidskriften Neurology.