Typ av vallokal påverkar hur man röstar

Ditt sätt att rösta kan påverkas av vilken vallokal du röstar i - det menar en grupp forskare på Stanford universitetet i Kalifornien.

Forskarna har bland annat studerat hur människor i Arizona röstade när de ställdes inför ett förslag om att höja skatten för att ge mer pengar till utbildning. Det visade sig då att de som röstat i en skola i högre utsträckning röstade för att lägga mer pengar på utbildning.

Skillnaden var bara en procent, men enligt forskarna kan det ändå vara tillräckligt för att ge effekt i ett val.

Även en mindre studie då en del av försökspersonerna fick se bilder av skolor innan de röstade pekade på samma slutsats.

Resultaten publiceras i tidskriften Nature.